Ouders dragen
hun steentje bij.

Talentontwikkeling
Spectrumgroep

Bevlogen, belonend
en betrokken

Lekker Fit!
school

Modern en
innovatief onderwijs

Een goed contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Als school en thuis op een prettige manier samenwerken komt dat ten goede aan onze leerlingen. Opvoeden doen we met elkaar!

 

Ouderpanel

Wij werken elk schooljaar met een ouderpanel. We vragen uit elke klas één ouder die klassenouder van de groep wordt. Deze ouder is bij activiteiten de contactpersoon voor alle ouders. Als u een vraag of opmerkingen hebt die u niet rechtstreeks wilt bespreken met de leerkracht of de schooldirecteur, dan kunt u
die kwijt bij de klassenouder. Zes keer per jaar komt het ouderpanel bij elkaar. Het wisselt met de directie van gedachten over allerlei schoolzaken.

 

De ouders die dit jaar in het ouderpanel zitten zijn:

Groep 1: moeder van Asya
Groep 1/2 schapen: moeder van Vera
Groep 2: kikkers : moeders van Romy en Kaylainy
Groep 3: moeder van Semih
Groep 4: moeder van Yordi
Groep 5 : moeder van Joell
Groep 6 : moeder van Mohammed en Liam

 

Op de volgende manieren informeren wij u:

Voorlichtingsavond: Aan het begin van het cursusjaar organiseren de leerkrachten van de groepen 0 t/m 8 een voorlichtingsavond. U krijgt op die avond informatie over onze werkwijze, de gebruikte methoden en de regels en afspraken voor bijvoorbeeld huiswerk.
Schoolapp: Met de schoolapp informeren we u via nieuwsberichten en pushberichten over ontwikkelingen, schoolzaken en nieuws uit de groepen. U kunt ook informatie vinden op onze schoolkalender.
Openlesweken: Tijdens de Openlesweken kunt u een kijkje nemen in de klas en ons onderwijs zelf ervaren. Kijk voor de precieze datum op de kalender.            Huisbezoek: Bij alle groepen gaat de leerkracht op huisbezoek.
Ieder jaar krijgt een deel van de klas bezoek.
Themaochtenden: Met regelmaat worden er themaochtenden georganiseerd in onze ouderkamer, u ontvangt een medling via de app als er een themaochtend plaatsvindt.
Spelinloop: Tijdens de spelinloop bij de kleuters kunt u, op dinsdag en donderdag, bij uw kind in de klas de sfeer proeven. Natuurlijk kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.