Ouders dragen
hun steentje bij.

Talentontwikkeling
Spectrumgroep

Bevlogen, belonend
en betrokken

Lekker Fit!
school

Modern en
innovatief onderwijs

De Prinses Margrietschool is een christelijke ontmoetingsschool. Op onze school zijn alle ouders en kinderen welkom, ongeacht geloof, cultuur of herkomst. Als uitgangspunt voor ons denken en handelen gebruiken we de Bijbel.We vieren de christelijke feestdagen,vertellen verhalen uit de Bijbel,en we zingen en bidden.We gaan er van uit dat de christelijke visie van de school wordt gerespecteerd. Ook laten we de kinderen kennismaken met andere wereldreligies, en we leren hun hier respectvol mee om te gaan en te zoeken naar overeenkomsten en saamhorigheid.